Grundsteuer

Herr Kirchdörfer Tel. 09831 / 6774 – 24 Zimmer 10 Email: vg.kirchdoerfer.d@vggunzenhausen.de

Gewerbesteuer

Herr Kirchdörfer Tel. 09831 / 6774 – 24 Zimmer 10 Email: vg.kirchdoerfer.d@vggunzenhausen.de

Gewerbean- und abmeldungen

Frau Mardus, Tel: 09831/6774-11 vg.mardus@vggunzenhausen.de und Frau Glas, Tel.: 09831/6774-28 vg.glas@vggunzenhausen.de

Gelbe Säcke

Frau Wittmann-Huber Tel. 09831 / 6774 – 18 Zimmer 6 Email: vg.wittmann-huber@vggunzenhausen.de Frau Hochreuther Tel. 09831 / 6774 – 17 Zimmer 6 Email: vg.hochreuther@vggunzenhausen.de

Geburtenanmeldungen und Geburtsurkunden

Frau Mardus Tel. 09831 / 6774 – 11 Zimmer 2 Email: vg.mardus@vggunzenhausen.de Frau Sessler Tel. 09831 / 6774 – 14 Zimmer 2 Email: vg.sessler@vggunzenhausen.de